Герб «ЛЕСКИ»

герб Лески

Герб Лески

Описание герба

В красном поле — два гончих пса в золотых ошейниках, которые сидят один к одному спинами. В клейноте над шлемом — половины таких же псов, как и на щите.
Гербом пользовались: Лазаревич, Лозкевич, Лески, Лешкевич, Эзелик.

Вот какое описание нам дает Herbarz Polski. Rodzina. Tom VIII. str. 344:

h. LESKI. Herb — w polu czerwonem dwa srebrne charty drzbietami do siebie siedzące ze złotemi obrożami; w koronie pół charta w lewo. Niesiecki na tarczy nad chartami kładzie mur, a niektórzy w koronie kładą dwa charty jak na tarczy; inni dzelą tarczę na dwie części wzdłuż i w każdej części mieszczą chartą; zowią też ten herb — Gończy.

Лешкевичи и «ЛЕСКИ»

В Беларуси архивных сведений, которые бы указывали на то, что род Лешкевич-Зенович-Ольпенский пользовался гербом "Лески", выявить пока не удалось. На принадлежность рода Лешкевич к этому гербу указывают только некоторые польские печатные источники. В частности, в Польской шляхетской энциклопедии имеется такая запись:

Leszkiewicz
h. LESKI, 1600; 1819 pw.; Leszki wilejski (Br., Ur.)
Z tej rodziny: IGNACY, ur w 1782 r. we wsi Geniusze, w guberni Grodzieńskiej, od roku 1806 aficer Wojsk Ksiestwa Warszawskiego, umarł w 1817 r.; odbył Kampanie w 1807 r. w Prusach, w 1809 r. w Austryi, a w 1812 r. w Rosyi (Ur.)
[Polska encyklopedja szlachecka. T VII 1969 r., str.208]

Аналогичная информация имеется в Польском гербовнике "RODZINA":

LESZKIEWICZ h. LESKI. Kazimierz, regent kancelaryi dekretowej 1680 r. (Metr. Kor.). Józef, towarzysz petyhorski 1685 r. Jan, syn Ignacego ożeniony z Łucya Wyszyńską w pow. prużańskim 1694 r. Kazimerz, wójt wileński 1695 r. (Arch. Dubr.). Józef, Pawel, Bazyli i Antoni podpisali manifest szlachty litewskiej 1763 r. Potomstwo Józefa, syna Ludwika, zapisane do ksiąg szlachty gub. wileńskiej 1819 r. Andrzej, syn Szymona, isprawnik pow. latyczowskiego 1840 r.
Ignacy, syn Józefa i Maryanny, ur. 1782 r. we wsi Geniusze w gub. grodzieńskiej, postũpił 1806 r. na służbę do 6 pułku jazdy Ks.Warszawskiego i w 1811 r. został podporucznikiem, a w 1815 r. przeniesiony do 3 pułku ułanow, um. w 1817 r.; odbył kampanie 1807 r. w Prusach, 1809 roku w Austryi, a w 1812 r. w Rosyi (Ks. Wojskowe).
[Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty Polskiej. Tom VIII. str.374-375]

О Лешкевичах герба "Лескі" упоминает и Чеслав Малевский в книге "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku". Очевидно, основываясь на данных метрик из костелов Лидского уезда, он сообщает, что в первой половине ХIX века Лешкевичи герба "Лески" жили в околицах Станкевичи, Дылево, Чапли, Мейры, Гирдевцы ваверской парафии, в околице Стародворцы василиской парафии, в местечке Заблотье заблотской парафии, в деревне Субочи желудокской парафии, а также в имении Козляны.

НА ГЛАВНУЮ

Copyright© 2004-2005, Юрась ЛЕШКЕВИЧ.   Написать автору

Хостинг от uCoz